Postanatale kinesitherapie


Zes weken na de vaginale bevalling en acht weken na een keizersnede wordt er gestart met postnatale oefeningen.


In eerste instantie wordt aandacht besteed aan de spierversterking van de bekkenbodem.

De bekkenbodemspieren worden gecontroleerd. Afhankelijk van de spierkracht, de uithouding en de uitputbaarheid van deze spieren wordt samen met jou en/of je gynaecoloog besproken of therapie onder de vorm van elektrostimulatie en biofeedback aangewezen is.


Een individueel oefenpakket wordt aangeleerd zodat de oefentherapie thuis verdergezet kan worden.

Er wordt gewerkt op het versterken en stabiliseren van de buik-, bekken- en lage rug spieren.


Veel belang hechten we aan het corrigeren en bijsturen van de lichaamshouding en het behandelen van bekkenklachten, rug- en nekklachten.

De oefenschema’s worden individueel opgesteld per vrouw en aangepast tijdens het verloop van de therapie, indien nodig.


Vanuit de holistische visie binnen Fly-Over zijn we ons ervan bewust dat een baby op de wereld zetten meer is dan enkel ‘bevallen’. Zowel lichaam als geest ondergaan heel wat veranderingen en worden vaak blootgesteld aan onrust, stress, slaapgebrek, etc.


In de relaxatietherapie leren wij technieken aan om uzelf en/of uw baby tot rust te brengen. Communicatie en vertrouwen zijn hier van essentieel belang. Indien blijkt dat u hier nood aan zou hebben, dan bekijken we samen welke vorm van relaxatietherapie voor u een meerwaarde zou kunnen bieden.

Prenatale kinesitherapie


Prenatale kinesitherapie bestaat uit prenatale oefeningen om eventuele zwangerscahpsklachten te verhelpen en om het welbevinden van de aanstaande mama’s te bevorderen.


Aandachtspunten tijdens de prentale oefeningen zijn onder meer: preventie/behandelen van rugklachten en bekkenklachten, ademhaling, de bekkenbodem, perstechnieken en relaxatie.


Vanaf 28 weken zwangerschap wordt in drie individuele kinesitherapiesessies uitleg gegeven over de zwangerschap, de periode van arbeid en bevalling. Telkens komen de onderwerpen ademhaling, relaxatie, perstechnieken, correcte lichaamshoudingen en de rol van de partner aan bod.


De laatste sessie is de partner ook van harte welkom om te beluisteren waar deze een ondersteunende rol kunnen spelen in het bevallingsproces.


Terugbetaling:


De ziekteverzekering voorziet

een terugbetaling van

9 perinatale sessies.

(pre- en postnatale sessies samen)

Vragen?

Of een afspraak maken?


Neem gerust een vrijblijvend contact op!


+32 0478/48.89.03

Anneleen.heyvaert@fly-over.be

CONTACT US

Gustaaf callierlaan 147

9000 Gent

© Copyright 2015. All Rights Reserved.