Eet- en drinkproblemen

Waarvoor kun je bij ons terecht? 

Drinken

-De overgang van borst- naar flesvoeding verloopt niet evident.

-Uw baby krijgt het benauwd tijdens het drinken.

-…


Eten

-De overgang naar lepelvoeding wil niet lukken.

-Uw kind moeite heeft met kauwen.

-Uw baby kokhalst bij brokjes.

-Uw kind spuugt of verslikt zich regelmatig.

-Uw kind weigert voedsel met textuur.

-…


Andere

-Sommige kinderen hebben last van reflux.

-Andere kinderen kwijlen overmatig.

-…

Wat kunnen we voor jullie betekenen?

We beginnen steeds met een verkennend gesprek waarin we het probleem en de hulpvraag trachten te verhelderen.


Dit wordt gevolgd door een observatie van de eet- en drinksituatie.


Op basis van de verkregen informatie wordt samen met u beslist of het opstarten van therapie aanbevolen is en zo ja, in welke vorm.


De behandeling en begeleiding bestaat o.a. uit het geven van adviezen rond

-de houding van het kind

-de materialen

-de interactie met het kind

-

 

Het uiteindelijke doel is dat uw baby of peuter veilig en voldoende eet en drinkt.

Beginnende communicatie

Waarvoor kun je bij ons terecht? 

Tussen 0 – 6 maanden

-Uitblijven van aankijkgedrag

-Uitblijven van vocalisaties

-Uitblijven van vocaal spel

-…


Tussen 7 – 18 maanden

-Weinig tot niet brabbelen

-Weinig tot geen sociale interactie

-…


Tussen 18 – 24 maanden

-Weinig tot geen klanknabootsingen

(bv. waf, broem, miauw)

-Uitblijven van de eerste woordjes

-…


Tussen 24 – 36 maanden

-Uitblijven van woorden

-Uitblijven van 2 à 3 woordzinnen

-…


Wat kunnen we voor jullie betekenen?

We beginnen steeds met een verkennend gesprek waarin we het probleem en de hulpvraag trachten te verhelderen.


Dit wordt gevolgd door een observatie en/of onderzoek van de communicatieve interactie en de spraak-en taalontwikkeling.


Op basis van de verkregen informatie beslissen we samen met u of het opstarten van therapie aanbevolen is en zo ja, in welke vorm.


Bij de allerkleinsten gaan we samen op zoek naar de soms kleine communicatiesignalen en bouwen we hierop verder.


Bij de peuters trachten we taal te ontlokken via spel.