Dans- en bewegingstherapie : Doen, Ervaren, Effect


Dans- en bewegingstherapie (ook wel danstherapie genoemd) is een vorm van lichaamsgerichte therapie waarbij het psychotherapeutisch gebruik van dans en beweging wordt ingezet om integratie te laten plaatsvinden tussen

de emotionele, sociale, cognitieve en fysieke processen van het individu.

Voor wie?

Celina de Monte
  • Kinderen en volwassenen
  • Voor wie moeilijk contact maakt met zijn/haar gevoelswereld
  • Voor wie makkelijker leren via -doen en ervaren-
  • Voor wie moeilijk tot ontspanning en loslaten komt
  • Voor wie gemakkelijk in het hoofd blijven zitten met een probleem, maar niet tot actie komt
  • Voor wie lichaamsgerichte psychische klachten heeft

(trauma, eetstoornissen, stressgeralateerde spanning, hyperventilatie, negatief lichaamsbeeld etc.)


  • Danservaring is zeer zeker niet nodig!
  • Ook met fysieke beperkingen of klachten kun je in

beweging komen.. juist dan!Specifiek voor kinderen kan dans- en bewegingstherapie een goed middel zijn om aan te sluiten bij hun niveau, belevingswereld en spel om zo een ingang te vinden voor het therapeutisch proces. Daarnaast vinden veel ontwikkelingsproblemen bij kinderen hun oorsprong in de eerste drie levensjaren, waarin veel non-verbaal wordt geleerd en opgeslagen. Door deze problemen op non-verbaal niveau aan te spreken kunnen cliënt en therapeut al spelenderwijs gemakkelijk toegang vinden tot ervaringen, patronen of leermogelijkheden die bij deze levensjaren horen.


Een kernthema binnen de dans- en bewegingstherapie is de non-verbale afstemming. Dat is de reden dat deze therapie veel ingezet wordt ter ondersteuning of behandeling in de ouder en kind zorg. Tijdens deze sessies wordt gefocust op een juiste afstemming tussen ouder en kind waarbij zaken als spiegelen, resoneren en reageren extra aandacht krijgen en gekoppeld worden aan de groeiende hechtingsrelatie en de ontwikkeling van het kind.

Dans- en bewegingstherapie is een ervaringsgerichte en lichaamsgerichte therapie die zich richt op het op gang brengen van verandering en/of verwerking via het lichaam, de dans en de beweging. Danstherapeuten (en de wetenschap) gaan er vanuit dat klachten altijd terug te zien zijn in het lichaam en in de beweging van de mens. Hierop aansluitend gaat men ervan uit dat nieuwe ervaringen eigen gemaakt en geïntegreerd moeten worden in ons lichaam om een veranderingsproces te starten.

Een voorbeeld van dans- en bewegingstherapie bij jongeren:

Hoe werkt Dans- en bewegingstherapie?

Klachten zijn terug te zien en te voelen in ons lichaam en onze beweging. Dit betekent dat je ook via het lichaam en zijn beweging veranderingen op gang kan brengen, klachten kunt herleiden, ze kan verminderen of verhelpen.


Bij dans denken mensen vaak aan het goed uitvoeren van aangeleerde passen en het mooi en sierlijk bewegen. Dat is niet het doel binnen dans- en bewegingstherapie. Er wordt juist gewerkt met ‘gewone’ beweging, spel, spanning/ontspanning, loslaten, samenwerken, expressie, grenzen, symboliek, kracht, stabiliteitsoefeningen, opstellingen etc. Het gaat er vaak om bewegingen te vinden waar de cliënt zich het prettigst bij voelt of juist (nog) lastig zijn en kunnen helpen om tot veranderingen te komen.


Dans- en bewegingstherapeuten observeren het lichaam en de bewegingen en koppelen dit aan de hulpvraag van de cliënt. Doormiddel van specifieke observatiemethoden kunnen zij snel en efficiënt aan het lichaam zien welke thema’s aandacht vragen en gaan onderzoeken wat er nodig is om aan de hulpvraag te kunnen werken. In een sessie kan gewerkt worden met gestructureerde oefeningen, spelvormen, maar ook door bewegingsimprovisatie en vrij dansen. Hierdoor wordt er heel direct met het lichaam en de beweging gewerkt, wat vaak zorgt dat de cliënt snel in contact komt met zijn gevoel en emoties. Doordat de ervaring en het doen centraal staan, wordt hetgeen dat ervaren wordt heel bereikbaar en vatbaar. Je kunt onmiddelijk met de ervaring aan de slag door bijvoorbeeld je er bewust van te worden,het te leren accepteren, het te uiten, opzoek te gaan naar alternatieven of waar nodig is het te verwerken. Er vindt hierbij altijd een integratie plaats tussen direct ervaren in beweging en bewust reflecteren, waaruit een vertaalslag naar het dagelijkse leven gemaakt kan worden.

Vragen?

Of een afspraak maken?


Neem gerust eens

vrijblijvend contact!


+32 486 68 01 46

celina.de.monte@fly-over.be

Tarieven

Intake

60min - 55 euro


Individuele sessies

60min - 50 euro


Therapiesessie 2 pers.

60min - 60 euro


Terugbetaling

Enkel vanuit Partena is er een terugbetaling mogelijk voor kinderen en jongeren.

Lees hier meer over deze terugbetaling.

CONTACT US

Gustaaf callierlaan 147

9000 Gent

© Copyright 2015. All Rights Reserved.