Zwanger worden/zijn loopt niet altijd zoals gewenst.


Soms verloopt die kinderwens niet zo makkelijk als voorzien. Vaak onverwachts word je er als koppel mee geconfronteerd en rijzen er veel vragen, zeker als niet direct een oorzaak te vinden is. Geregeld blijven de moeilijkheden om zwanger te worden binnen de intimiteit van het koppel, wat er soms voor zorgt dat je je verdriet met niemand kan delen en kan zorgen voor pijnlijke reacties van de buitenwereld die weer al eens vragen naar jullie gezinsuitbreiding.


Ook als alleenstaande kan je met een onvervulde kinderwens zitten omdat de langverwachte partner niet opduikt, of omdat je geen partner wenst, of om diverse anderen redenen.


Dikwijls wordt beslist om medische ondersteuning te zoeken en een fertiliteitsbehandeling op te starten. De vele onderzoeken, de vaak daarmee gepaard gaande psychologische testen, het afwachten en de onzekerheid die hiermee gepaard gaat hebben mogelijks effecten op je gezondheid, je humeur, jullie relatie, je professionele werkzaamheden, de ruimere familiale context. Kortom dit ganse proces weegt en heeft een effect op de relaties met de mensen rondom jou.


Soms loopt het niet alleen moeilijk, maar maakte je reeds een miskraam mee, of verloren jullie een kindje. Op die momenten is rouwbegeleiding en ondersteuning, zowel individueel of voor jullie als koppel noodzakelijk.


Tijdens dit proces komen vaak verschillende emoties, keuzes en vragen naar boven. Hier kan je terecht voor zowel individuele als koppelbegeleiding waar jullie tempo gerespecteerd wordt. Diverse onderzoeken tonen aan dat psychische ondersteuning en beperkte stress faciliterende factoren zijn bij een toekomstige zwangerschap.

Tijdens de zwangerschap.


Soms loopt de zwangerschap niet zo vlot als gewenst. Fysische kwaaltjes steken de kop op, onzekerheden, angsten, twijfels over gemaakte keuzes, verdriet rond vorige miskramen, angst of het wel zal lukken éénmaal de baby er is, frustraties, de veranderende positie van vrouw naar moeder, ongewenst zwanger,…


Krijgen deze muizenissen de bovenhand en wordt het dagdagelijks functioneren zwaar waardoor men iets aan de situatie wil veranderen maar niet altijd even goed weet hoe, dan kan therapie de mogelijkheid bieden om vastgelopen situaties opnieuw te bekijken en in vraag te stellen zodat men opnieuw greep kan krijgen op het leven en kan verder gaan.

Na de geboorte.


Na de geboorte wordt vaak gesproken in termen ‘van roze wolken’, deze roze wolken worden vaak overschaduwd door vermoeidheid, angst, depressieve klachten, traumatische ervaring bij de bevalling, twijfels over het moederschap, het uiterlijk, onzekerheid over de baby, een premature baby, geen liefde voelen voor de baby, het zoeken naar een nieuwe verhouding tot de partner, seksualiteit, confrontatie met de eigen jeugd, ouders, onbegrip en het gevoel er alleen voor te staan.


Deze thema’s kunnen de kraamperiode bemoeilijken. Soms worden oude wonden, of oud verdriet bloot gelegd. Het is net in deze periode is een vrouw zeer kwetsbaar is. Het is van groot belang op dat moment een luisterend en ondersteunend oor te zoeken zodat je terug grip op het leven kan krijgen en een verder pad kan uitstippelen.

De baby.


De geboorte van de baby is ingrijpend voor moeder en vader, maar ook voor de baby zelf. Reeds tijdens de zwangerschap kunnen zich diverse zaken hebben voorgedaan zoals stress omwille van werk, verhuis, ruzies, angsten omwille van eerdere miskramen of verlies, echtscheiding,… dergelijke zaken kunnen een effect hebben op het welbevinden van de baby.


Een baby is bijzonder gevoelig voor al wat zich in zijn omgeving afspeelt. Het is voor de ontwikkeling van de baby van belang dat iedereen (vader,moeder, de baby, broers, zussen) op elkaar is afgestemd. Indien de baby zich het moeilijk heeft wordt dit vaak geuit door weinig of niet slapen, niet vlot of voldoende eten, zindelijkheidsproblemen, constipatie, ontroostbaar lijken en onophoudelijk huilen, driftbuien hebben, of net te rustig zijn en te weinig contact zoeken... Je probeert vaak alles uit wat binnen de mogelijkheden ligt, maar gezien de taal van het kind nog niet voldoende ontwikkeld is, kan het zeer moeilijk zijn om als volwassene te weten te komen wat er nu eigenlijk scheelt. Ouders kunnen hierbij begeleid worden en krijgen een plaats aangeboden waar kan gepraat worden over de moeilijkheden die worden ervaren. Er wordt getracht om samen met de ouders de oorzaak van de symptomen bij het kind te achterhalen.

CONTACT US

Gustaaf callierlaan 147

9000 Gent

© Copyright 2015. All Rights Reserved.